درحال بارگیری ...

شرکت کاوشگران آب

جدیدترین دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی

مشاهده همه محصولات

باران سنج هوشمند

دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی


مشاهده
6,400,000 تومان

دیتالاگر هوشمند باران

دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی


مشاهده
7,400,000 تومان

بادسنج مکانیکی

دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی


مشاهده
3,750,000 تومان

دما رطوبت و فشار سنج

دستگاه های آب و هواشناسی کشاورزی


مشاهده
6,400,000 تومان

جدیدترین پکیچ های ویژه آب و هواشناسی کشاورزی

مشاهده همه محصولات

ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی

پکیچ های ویژه آب و هواشناسی کشاورزی


مشاهده
77,000,000 تومان

ایستگاه هوشمند هواشناسی

پکیچ های ویژه آب و هواشناسی کشاورزی


مشاهده
44,000,000 تومان