درحال بارگیری ...


جدیدترین پکیچ های ویژه

ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی
 • پکیچ های ویژه

ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی

تماس بگیرید
ایستگاه هوشمند هواشناسی
 • پکیچ های ویژه

ایستگاه هوشمند هواشناسی

تماس بگیرید

جدیدترین دستگاه های هوشمند

دستگاه باران سنج
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه باران سنج

تماس بگیرید
دیتالاگر کشاورزی هوشمند
 • دستگاه های هوشمند

دیتالاگر کشاورزی هوشمند

تماس بگیرید
دستگاه بادسنج
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه بادسنج

تماس بگیرید
دستگاه دما رطوبت و فشار سنج
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه دما رطوبت و فشار سنج

تماس بگیرید
دستگاه پایش دما باغ و رطوبت خاک
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه پایش دما باغ و رطوبت خاک

6,700,000 تومان
7,700,000 تومان
دستگاه بادنما
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه بادنما

تماس بگیرید
نور سنج
 • دستگاه های هوشمند

نور سنج

تماس بگیرید
پمپ هوشمند
 • دستگاه های هوشمند

پمپ هوشمند

تماس بگیرید

جدیدترین سایر محصولات کاوشگران اب

خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی
 • سایر محصولات کاوشگران اب

خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی

19,000,000 تومان
کتاب مدیریت حفاظت از منابع اب و خاک با تشخیص و پیش بینی الودگی
 • سایر محصولات کاوشگران اب

کتاب مدیریت حفاظت از منابع اب و خاک با تشخیص و پیش بینی الودگی

35,000 تومان