درحال بارگیری ...

شرکت کاوشگران آب

جدیدترین پکیچ های ویژه

مشاهده همه
ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی
 • پکیچ های ویژه

ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی

ثبت درخواست
ایستگاه هوشمند هواشناسی
 • پکیچ های ویژه

ایستگاه هوشمند هواشناسی

ثبت درخواست

جدیدترین دستگاه های هوشمند

مشاهده همه
دستگاه باران سنج
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه باران سنج

6,400,000 تومان
دیتالاگر هوشمند باران
 • دستگاه های هوشمند

دیتالاگر هوشمند باران

8,400,000 تومان
دستگاه بادسنج
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه بادسنج

3,750,000 تومان
دستگاه دما رطوبت و فشار سنج
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه دما رطوبت و فشار سنج

6,400,000 تومان
دستگاه پایش دما باغ و رطوبت خاک
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه پایش دما باغ و رطوبت خاک

4,750,000 تومان
دستگاه بادنما
 • دستگاه های هوشمند

دستگاه بادنما

3,750,000 تومان
نور سنج ماهواره ای
 • دستگاه های هوشمند

نور سنج ماهواره ای

5,000,000 تومان
میراب و کنترل پمپ چاه
 • دستگاه های هوشمند

میراب و کنترل پمپ چاه

8,500,000 تومان

جدیدترین سایر محصولات کاوشگران اب

مشاهده همه
خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی
 • سایر محصولات کاوشگران اب

خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی

12,000,000 تومان
کتاب مدیریت حفاظت از منابع اب و خاک با تشخیص و پیش بینی الودگی
 • سایر محصولات کاوشگران اب

کتاب مدیریت حفاظت از منابع اب و خاک با تشخیص و پیش بینی الودگی

35,000 تومان