درحال بارگیری ...

پرسش های متداول شرکت کاوشگران آب

مکانیزاسیون کشاورزی از طریق بانک کشاورزی 5 ساله لیزینگ معاونت علمی فناوری از طریق صندوق نواوری و شکوفایی 2 سالهفروش به صورت نقد و اقساط و لیزینگ و وام مکانیزاسیون کشاورزی می باشدایستگاه هوشمند برای انواع باغات و مزارع طراحی شده استیک روز نصب یک روز راه اندازیخیر این ایستگاه هوشمند با همه پمپ ها کار میکندبله لیزینگ معاونت علمی فناوری 10 درصد 24 ماه مکانیزاسیون کشاورزی 11 درصد 36 ماه