درحال بارگیری ...

لینک کوتاه
https://goo.by/yuYGF
خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی
خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی
خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی

خدمات آبیابی و ژئوفیزیکی جهت شناسایی آبهای زیرزمینی


قیمت: 19,000,000 تومان

نوزده میلیون تومان

موجودی: 100 عددمشخصات مقدار
خطای سیستمی کم

معرفی محصول

شناسایی آبهای زیرزمینی با ژئوفیزیک و زمین شناسی و آبشناس
کاربرد ها مقدار
اسکله ندارد
نیروگاه دارد
هواشناسی ندارد
کشاورزی دارد
صنعتی دارد
کشت و صنعت کشاورزی دارد
هواشناسی هوشمند دارد
دریافت توصیه های کشاورزی دارد
هشدار افتاب سوختگی برای باغ دارد
مدیریت باغبانی برای باغ دارد
هشدار نواسات جوی برای باغ دارد
کشاورزی دارد
نیروگاه دارد
سیستم ها ی انتقال نیرو دارد
صنعتی دارد
تجهیزات مقدار

ثبت دیدگاه

آیا خرید این محصول را پیشنهاد می کنید؟