درحال بارگیری ...


دستگاه های هوشمند شرکت کاوشگران آب

دستگاه های هوشمند

پمپ هوشمند
  • دستگاه های هوشمند

پمپ هوشمند

تماس بگیرید
نور سنج
  • دستگاه های هوشمند

نور سنج

تماس بگیرید
دستگاه بادنما
  • دستگاه های هوشمند

دستگاه بادنما

تماس بگیرید
دستگاه پایش دما باغ و رطوبت خاک
  • دستگاه های هوشمند

دستگاه پایش دما باغ و رطوبت خاک

6,700,000 تومان
7,700,000 تومان
دستگاه دما رطوبت و فشار سنج
  • دستگاه های هوشمند

دستگاه دما رطوبت و فشار سنج

تماس بگیرید
دستگاه بادسنج
  • دستگاه های هوشمند

دستگاه بادسنج

تماس بگیرید
دیتالاگر کشاورزی هوشمند
  • دستگاه های هوشمند

دیتالاگر کشاورزی هوشمند

تماس بگیرید
دستگاه باران سنج
  • دستگاه های هوشمند

دستگاه باران سنج

تماس بگیرید